top of page

Informatie

Wij werken met GESTALTTHERAPIE op de dinsdag- en vrijdagmiddag in individuele- en relatiesessies van 1 uur.

Gestalt groepstherapie doen we wekelijks op de maandagavond van 19.15 tot 21.45 uur. Daarnaast geven wij supervisie aan diegenen die de Gestaltopleiding doen en aan hen die werkzaam - of in opleiding zijn in (alle vormen van) hulpverlening. In de therapie gaat de aandacht vooral uit naar de wijze waarop mensen CONTACT maken in het HIER EN NU.

Contact is de levensader van de groei. Alle vormen van expressie, zoals lichaamstaal, intonatie, emotionele ervaring en het denken zijn van belang en spelen een rol in het proces van bewustwording. Hierdoor kunnen deelnemers hun eigen eenheid weer ervaren en hun oorspronkelijkheid terugvinden.

In het contact met de Gestalttherapeut kunnen belemmeringen, die de persoonlijke groei in de weg staan, worden opgeruimd. Hierdoor komt de levensenergie weer vrij. Het is dan ook een zich steeds vernieuwende en creatieve vorm van psychotherapie, die een aparte plaats heeft veroverd binnen alle vormen van psychotherapieën.

 

Wij zijn lid van alle beroepsverenigingen, die op ons vak van toepassing zijn. Zie hiervoor onder het kopje Therapeuten.

bottom of page